Kristinehamns Väggtidning

Om Kristinehamns Väggtidning

Vi är ett lokalt nätverk av butiker, föreningar, restauranger och andra aktörer som verkar i KRISTINEHAMN.

Var och en av oss har satt upp en digital display i sin verksamhet. På den visar vi info om verksamheten.

Sedan "byter" vi med de andra, så att våra budskap visas hos dem o vice versa. På det sättet hjälper vi varandra och stärker vårt lokalsamhälle!